За нас

„ЕЛТРАФ-ДМ” ООД е приемник на ЕТ“Ганчо Димов” гр. Шумен и е тясно специализирана в производство на различни по предназначение трансформатори.

Фирмата е на пазара от 1992г. и в резултат на натрупания производствен опит, осигурява надеждност и високо качество на произвежданата продукция.

Тя намира приложение в електронната и електротехническата промишленост, битова техника, изчислителна техника, измерителна и контролна апаратура, заваръчни машини и др. Широко е и приложението им като оперативни и разделителни трансформатори в кораборемонтната дейност, машиностроенето и подемно-транспортната техника.

Производствената гама включва монофазни и трифазни трансформатори от 20VА до 50кVА , отговарящи на стандарт EN 61558.

Трансформаторите се изработват съобразно конструкцията на изделията, в които се влагат. Използваните изолационни материали и проводници са с топлинен клас F и H и импрегнационните съставки за вакуумно импрегниране на база на епоксидни смоли и лакове осигуряват работен, температурен интервал на изделията от -40C до +50C.